Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2012

Γ ια όσους δεν το έχουν καταλάβει ακόμη...

Βρισκόμαστε σε εμφύλιο, όχι σε κατοχή